Nordic Fire Rosanna CV € 2970.-

vuurzicht: front
Afvoerdiameter: achter en boven 150mm
Vermogen: 13.5 KW
Afmetingen: h x b x d  100 x 61 x 54 cm
Rendement: 81%
Kleur: zwart
Externe luchttoevoer: 120 mm
Energieklasse A+
Optie:
Speksteen € 715.-

Nordic Fire Fortuna CV € 2980.-

vuurzicht: front
Afvoerdiameter: achter en boven 150mm
Vermogen: 16 KW
Afmetingen: h x b x d  108 x 54 x 45 cm
Rendement: 81%
Kleur: zwart
Externe luchttoevoer: 100 mm
Energieklasse A+
Optie:
Speksteen € 715.-

Nordic Fire Saphir CV € 3860.-

vuurzicht: front
Afvoerdiameter: boven 150mm
Vermogen: 17 KW
Afmetingen: h x b x d  138x 57 x 50 cm
Rendement: 81%
Kleur: zwart
Externe luchttoevoer: 100 mm
Energieklasse A+
Optie:
Speksteen € 610.-

Nordic Fire Cottage met houtvak CV    € 3165.-

vuurzicht: front Afvoerdiameter: achter en boven 150mm Vermogen: 24 KW Afmetingen: h x b x d  96 x 69 x 51 cm
Rendement: 81%
Kleur: zwart
Externe luchttoevoer: 100 mm
Energieklasse A+
Optie:
Speksteen € 675.-

Nordic Fire NF W20 CV € 3170.-

vuurzicht: front
Afvoerdiameter: achter en boven 150mm
Vermogen: 13 KW
Afmetingen: h x b x d  108 x 53 x 41 cm
Rendement: 79%
Kleur: zwart
Externe luchttoevoer: 100 mm
Energieklasse A
Optie:
Speksteen € 495.-

Nordic Fire Optimum 60 CV € 3755.-

Nordic Fire Optimum 80 CV € 3980.-

 

vuurzicht: front
Afvoerdiameter: 60 150mm   80 180mm
Vermogen: 60 17 KW   80 21 KW
Rendement: 81%
Kleur: zwart
Externe luchttoevoer: 60 120mm   80 150mm
Energieklasse A+

Nordic Fire Tunnel met draaideur CV € 4670.- 

Nordic Fire Tunnel met liftdeur CV € 5365.-

vuurzicht: front
Afvoerdiameter: boven 200mm
Vermogen: 20 KW
Rendement: 84%
Kleur: zwart
Externe luchttoevoer: 120 mm
Energieklasse A+

Nordic Fire Premium 60 CV € 4660.- 

Nordic Fire Premium 80 CV € 4870.-

vuurzicht: front
Afvoerdiameter: 60 150mm   80 180mm
Vermogen: 60 17 KW   80  21KW
Rendement: 81%
Kleur: zwart
Externe luchttoevoer: 60 120mm  80 150mm
Energieklasse A+