Service en Onderhoud

onderhoud@haardenenkachels.com

Gaslek zoeker

Om veiligheidsredenen is het aan te raden dat uw gaskachel/haard regelmatig
wordt gecontroleerd en onderhouden.
Om een goede en veilige werking te garanderen en tevens optimaal rendement
van uw kwaliteitstoestel te behouden, adviseren wij u om regelmatig
een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren.

DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN DIE UITGEVOERD WORDEN ZIJN:

– Controle en inspectie gasleidingen op eventuele lekkage.
– Visuele inspectie aansluiting rookgasafvoer i.v.m. vorming koolmonoxide.
– Visuele inspectie toevoer verbrandingslucht.
– Controle en reiniging thermokoppel en leidingen, nameten beveiliging.
– Vervanging batterijen bij een gashaard met afstandsbediening.
– Controle en reiniging glasruit en branderbed.

WERKZAAMHEDEN DIE NIET IN DE PRIJS VAN DE ONDERHOUDS-/SERVICEBEURT ZIJN BEGREPEN:

– Het kanaal waarop het toestel aangesloten is.
– Gasleidingen die verbonden zijn naar gashaard.
– Dakventilator en aansturing.

Reparaties en onderhoudswerkzaamheden worden op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur uitgevoerd.
Bij een storing aan de kachel wordt u binnen 15 dagen geholpen.

Mocht u gebruik willen maken van een onderhouds/service beurt, dan ontvang ik graag het ingevuld.
de afspraakformulier van u retour. Dit formulier kunt u downloaden onder de rubriek “service en on derhoud” / onderhoudsformulier of klik hier.
Wanneer wij langdurig achterstallig onderhoud aan de kachel constateren, met het gevolg dat grote
reparaties uitgevoerd moeten worden, dan wordt € 30,00 extra voor meerwerk in rekening gebracht.